Skip to Content

Koloidné striebro

V poslednom čase sa čoraz častejšie na internete stretávame s rozličnými reklamami na koloidné striebro. Keďže informácií je veľké množstvo a je dosť ťažké sa v nich vyznať rozhodol som sa urobiť malý štúdijný prieskum. Vopred chcem pripomenúť, že tento článok neodporúča používanie koloidného striebra ani nespomína žiadny konkrétny výživový doplnok, iba sumarizuje niektoré základné údaje a pomáha tak čitateľovi vytvoriť si svoj vlastný názor.

Základné charakteristiky koloidného striebra

Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej deionizovanej vode (bez elektrických nábojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa vzájomne odpudzujú a sú v sústavnom pohybe.

Častice koloidného striebra je možné pozorovať iba elektrónovým mikroskopom. Čím menšie sú častice, tým je roztok účinnejší. Optimálna veľkosť strieborných častíc je od 1,5 do 5 nm pri koncentrácii 10 mg striebra na liter vody (10 ppm).

Striebro je uvádzané na zozname toxických látok, niektoré výskumy a skúsenosti ale naznačujú, že môže byť použité ako účinný prostriedok na ničenie baktérií a vírusov. V čistej koloidnej forme vraj nemá na človeka toxický účinok. Ako smrteľná dávka pre 72 kg vážiaceho človeka sa uvádza 10 g alebo 50-500 mg/kg nitrátu striebra. Treba však spomenúť, že nitráty striebra sú toxickejšie ako koloidné striebro.

Agentúra ochrany životného prostredia USA (EPA) zistila, že dávka 325 mikrogramov koloidného striebra denne je pre ľudské telo s hmotnosťou 72 kg netoxická. Predávkovanie striebrom spôsobuje nemoc, ktorá sa volá argýria. (ang. argyria). Jej príznakom je sivo modré sfarbenie pokožky. Niektoré zdroje uvádzajú, že toto je prakticky jediný príznak otravy, t.j. ide len o kozmetický defekt, ktorý je ale trvalý a nemá zodpovedajúci efektívny spôsob liečby, iné uvádzajú aj možnosť smrteľnej otravy. Nakoľko je argýria veľmi zriedkavá a málo zdokumentovaná sú všetky čísla uvedené v súvislosti s ňou dosť nepresné a mali by byť zvažované so všetkou opatrnosťou.

Koncentrácia striebra vo výživových doplnkoch sa udáva v ppm (parts per million), čo sa má číselne rovnať počtu miligramov striebra na jeden liter vody (mg/l). Typicky sa pohybuje od 10 do 30 ppm u väčšiny ponúkaných výrobkov. To znamená, že ak máme produkt s koncentráciou 10 ppm, v jednej kuchynskej lyžici (5 ml) sa nachádza 50 mikrogramov čistého striebra. Pre človeka s hmotnosťou 72 kg by malo byť bezpečné podľa EPA užívať cca 6 lyžíc denne.

Aby som zhrnul celkový dojem, väčšina oficiálnych a lekárskych zdrojov pred používaním striebra vystríha, zatiaľčo väčšina alternatívnych zdrojov a predajcov argumentuje v jeho prospech. Ako protiargument sú uvádzané veľmi nízke dávky a koncentrácie striebra vo výživových doplnkoch. Pravda bude - ako hovorí klasik - asi kdesi uprostred.

 

Liečebné použitie koloidného striebra

Koloidné striebro je podľa viacerých zdrojov vhodné ako liečebný prostriedok. Jeho liečebné schopnosti sú založené na jeho vlastnostiach. Extrémne malé rozmery častíc striebra rozptýlených v koloidnom roztoku mu umožňujú operovať na rozmerovej úrovni patogénov. Taktiež jeho elektrický náboj by mal tieto patogény priťahovať a umožňovať tak ich následnú likvidáciu.

Uvádza sa, že koloidné striebro je účinné v prípade vírusových, bakteriálnych a kvasinkových infekcií, taktiež pomáha riešiť dlhotrvajúce infekčné ochorenia, ktoré sa nedajú liečiť bežnými antibiotikami. Často sa o tom hovorí ako o tzv. efekte striebornej strely. Koloidné striebro dokáže, ako uvádzajú rôzne zdroje efektívne ničiť 650 až niekoľko tisíc druhov choroboplodných mikroorganizmov.

Koloidné striebro je bez chuti a vône, neprilieha k citlivému tkanivu. Koloidné striebro je určené pre perorálne podávanie, môžeme ho aj priložiť ako obklad na rezné rany, otvorené rany, popáleniny, bradavice, premývať ním akné, ekzémy, podráždenú kožu. Môžeme ho použiť na vyplachovanie hrdla, vkladať do ucha, aplikovať vaginálne, rektálne, rozprašovať, vdychovať nosom a do pľúc.

 

Typy koloidného striebra

Na trhu sa vo všeobecnosti predávajú tri typy produktov označované ako koloidné striebro: striebro s proteínmi, koloidné striebro s prevahou iónov striebra a striebro s prevahou koloidných častíc. Pričom posledné dva sú skôr produktom reklamnej kampane. Delenie je vytvorené na základe obsahu, veľkosti častíc striebra a účinnej plochy častíc.

 

Striebro s proteínmi (silver protein)

Sú najstaršie na trhu a tiež asi najmenej kvalitné. Pozostávajú s čiastočiek striebra a proteínového pojidla. Väčšina z nich sa dá pripraviť rozpustením strieborného proteínového prášku, ktorý vyrábaného veľkými farmaceutickými a chemickými firmami vo vode. Častice striebra sú v nich natoľko veľké, že je potrebný proteín aby ich udržiaval plávajúce a rozptýlené vo vode. Ako proteín sa najčastejšie používa želatína. To so sebou prináša aj riziko obsahu baktérií.

Striebro s proteínmi má najväčšiu priemernú veľkosť častíc (100nm+) a najnižšiu aktívnu plochu častíc, z čoho vyplýva jeho najmenšia účinnosť.

Spoznáme ich podľa toho že:

  • väčšinou majú vysoké koncentrácie - 30 - 20000 ppm (vysoké riziko argýrie)

  • po pretrepaní vytvárajú penu

  • farba je od jantárovo žltej až po skoro čiernu

 

 

Koloidné striebro s prevahou iónov (ionic silver solution)

Obsahujú asi 90% iónov a 10% koloidných častíc. Ich účinnosť je niekde v strede. Keďže ióny striebra majú iné fyzikálno-chemické vlastnosti ako koloidné častice, mení sa tým aj účinnosť koloidného striebra podľa percentuálneho zastúpenia týchto dvoch zložiek. Zhluky atómov (koloidné častice) sú účinnejšie ako ióny atómov.

Ión striebra (Ag+, katión) je atóm bez elektrónu, má kladný náboj, zvyšuje vodivosť roztoku a môže existovať len vo vode alebo v inom rozpúšťadle. Po odstránení vody sa zlučuje s aniónmi obsiahnutými v roztoku a vytvára zlúčeniny striebra.

Koloidné častice sú tvorené zhlukmi kompletných atómov striebra udržiavanými spolu pôsobením van der Waalsových síl. Ich veľkosť je zhruba 1-100 nm. Čiastočka s priemerom 1 nm pozostáva s 31 atómov striebra. Koloidné častice neprispievajú k elektrickej vodivosti roztoku. Majú tzv. zeta potenciál (-15 až -60 mV).

Iónove roztoky striebra sú typickým produktom domácich prístrojov na výrobu koloidného striebra.

Pri správnom dávkovaní a používaní je u nich nízke riziko argýrie.

Spoznáme ich podľa toho že:

  • sú nestále na svetle

  • sú priezračné ako voda alebo skoro bezfarebné

  • pridaním kuchynskej soli sa zakalia (niektoré sa vraj nezakalia len preto, že neobsahujú vôbec žiadne striebro ;-) )

Koloidné striebro s prevahou častíc (true colloidal silver)

Obsahuje viac ako 50 % striebra vo forme častíc. Majú najväčšiu aktívnu plochu častíc a tým aj najväčší účinok. Pri správnom dávkovaní nespôsobujú argýriu. Spoznáme ich podľa toho že:

  • tekutina je tmavšia ako číra voda

  • nerozptyľujú laserový lúč alebo tvoria ostrý kužeľ

 

 

Pre podrobnejšie preštudovanie uvádzam zdroje, ale keďže tento článok nemá slúžiť ako reklama, vynechal som všetky stránky predajcov koloidného striebra:

http://www.silver-colloids.com/Reports/reports.html

http://www.clspress.com/tox.html

http://dermatology.cdlib.org/111/case_reports/argyria/wadhera.html

http://www.happyherbalist.com/fda_report.htm

http://www.spirala.cz/tiki-read_article.php?articleId=1576&comzone=show

http://www.mwm.cz/box5/1263.htm

 

(Preklad podstatných častí z knihy Dr. Josef Pies: Immun mit kolloidalem
Silber, II. Auflage 2005, VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 1998 sa nachádza v priloženom súbore ks4.doc)

 

Viď aj článok s návodmi na prípravu koloidného striebra

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Test koloidného striebra

podľa mojich nepriamych informácií, v skúšobnom ústave, v ktoromkoľvek, sú dnes schopní otestovať všetky potrebné hodnoty koloidného striebra - ppm počínajúc, cez veľkosť častíc, počty a veľkosti clustrov, až po ich el. potenciál, podiel katiónov a aniónov, ako aj podrobné chemické zloženie vzorky, samozrejme v presnostiach daného ústavu. Oficiálnu cenu jednotlivých úkonov neviem povedať, treba sa asi telefonicky dopytovať. Ale treba si uvedomiť, že podľa zákona č. 264/1999. je každé posudzovanie koloidného striebra prísne evidované a, samozrejme, sú o ňom informované príslušné orgány, farmaceutické spoločnosti taktiež. Možno aj preto, že koloidné striebro je z nepochopiteľných dôvodov (p.č.84 v uvedenom zákone) zaradené medzi jedy. Údajne sú za tým záujmy farmaceutických spoločností.

RE:Ako rozpoznať "pravé" KS

Jedine dať ho odskúšať do: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 921 01 Piešťany Ale podľa popisu, Natasole, som sa už s niečím podobným stretol; striebro sa usadzovalo na stenách sklenenej fľašky v kruhoch a pekne sa dalo odčítať, ako sa z neho postupne odoberelo. A nedalo sa to z tej fľašky potom ani vymyť. Dotyčná ho prestala od tohoto súkromného dodávateľa brať. A že páli v žalúdku, tiež nie je v poriadku, nesmie ani len minimálne dráždiť dokonca ani v oku a tiež nie v rane! Predpokladám že ide o nekvalitnú výrobu, buď z hľadiska použitej vody, kde sú minerály, šetrí sa, lebo destilovaná voda je drahá, alebo nekvalitný prístroj, ktorý nemá prúdový zdroj, to znamená, že s rastúcou koncentráciou striebra vo vode rastie aj jeho prúd, ale aj správny režim fungovania. O nevhodných elektródach si netrúfam ani uvažovať.

re

Ahoj, ake parametre ti o KS vedia v tom ustave zistit? Uz si to skusal? Ak ano, aka je ich cena za takuto analyzu? Vdaka!

ako rozpoznať "pravé" koloidné striebro

chcela by som vás poprosiť o radu, ako zistím, či je koloidné striebro ok. manžel kúpil v lekárni 10ppm 500ml za 250Sk, ale výrobca sa neuvádza. Mám trochu pochybnosti, lebo roztok je síce číry, ale na plastovom vrcháčiku zostáva šedá akoby kovová stopa a zdá sa, mi že má dosť výraznú chuť. Mám citlivý žalúdok a po vypití cítim pálenie. Tá chuť mi dosť dlho pretrváva. Môže byť? Ďakujem moc.

koloidné striebro

Je to zvláštne . Už dlho užívam koloidné striebro ja aj ostatní v rodine. S takouto reakciou organizmu sme sa ešte nestretli. Jediné čo je cítiť tak je to kovová chuť v ústach po vypití KS. Koloidné striebro si ale vyrábam sám. Skonštruoval som si vlastný generátor a vyrábam KS 10ppm až 20ppm úplne bežne (dá sa vyrobiť KS aj s viac ppm). Na odskúšanie môžem dodať.

RE: Plesne nechtov

vidíme aj z Vašich skúseností, že to je zarputilý a komplexný problém. Sám som sa ku KS dostal kvôli plesni pod nechtami. Dlhodobým užívaním KS mi postupne choré nechty vyrástli a na ich miesto prišli zdravé nechty. Ale, bez toho, že by som si to všimol, po čase sa pleseň opäť vrátila. Asi sa stiahla na okraje nechtov z dosahu pôsobenia KS, odkiaľ vnikla späť. Takže treba užívať KS ako vnútorne, ráno a večer 0,2 dcl, pretože je pleseň aj v krvi, a taktiež si robiť kúpeľ nechtov vo vode, kde sme pridali 0,5 dcl KS. Ďalej je dobré si nechať úplne obrúsiť plesnivé nechty (je to bezbolestné) a zároveň ich potom ošetrovať nejakým protiplesňovým prípravkom. Dobrý a účinný je na to aj francúzsky protiplesňový lak na nechty Locéryl, ktorý sa aplikuje na nechty 2x do týždňa. Na svojpomocné obrúsenie nechtov je dobré mať nejakú kvalitnú prístrojovú manikúru napr. "pro touch" od nemeckej fy. Promed. A neposledným dôležitým opatrením je protiplesňová diéta, s vylúčením potravín, ktoré živia a zanášajú pleseň do tela! Vylúčiť hlavne cukor, ale aj med a iné sladkosti, biele pečivo, droždie atď. Liečba trvá 6 až 9 mesiacov.

Ďakujem za rady Viktor ja

Ďakujem za rady Viktor ja som užívala už aj spomínaný lak na nechty Loceryl asi rok no aj tak to nevymizlo úplne a časom sa to vrátilo a je to pre mňa veľmi nepríjemný problém hlavne v lete. Ako vidím je to beh na dlhé trate. Čítala som, že Ty si ten KS vyrábaš sám len neviem či ho aj predávaš už som pozerala aj tu spomínané firmy čo to predávajú len sa mi veľmi nepáčia a ceny sa mi zdajú dosť nadhodené. Resp. keby som mala záujem vedel by si mi vyrobiť? Som z BA

Niet začo,

Mohol by som Ti vypomôcť aj s tým KS. Môžeš sa mi prípadne ozvať na viktor.kisan@gmail.com a môžem Ti poslať konkrétne informácie.

Pomoc pri plesňových ochoreniach

Dobrý deň priznám sa, že som o koloidnom striebre veľa nepočula, ale ako som sa tu dočítala je veľmi dobrý na všetky možné ochorenia. Má niekto skúsenosti aj s liečením plesňových ochorení nechtov na nohách? Chodila som už po rôznych vyšetreniach a nepomáhali ani vodičky, ani tabletky a rozmýšľam nad KS. Ak by mi vedel niekto poradiť na zakúpenie prístroja si netrúfam rada by som odkúpila zarobené KS len vôbec netuším ani v akých množstvách a ani ako sa má dávkovať a koľko trvá liečba. Ďakujem za pomoc

pre Viktor

Na výrobu KS používam iba injekčnú vodu Imuna, elektródy 99,99% Ag, generátor od Rava. Roztok je priezračný, bez chute, ale ma v očiach páli. Už som niekde na diskusii čítala, že má s tým problém aj iná užívateľka. Dosť ju to tam naľakalo. Já, keď to dávam vyskúšať známym, doporučím nižšie dávky, keď nie je problém /odbúrať strach a nedôveru z neznámeho/, tak zvýšiť dávky. Problém je, že každý si myslí, keby to bolo tak účinné, dávno by to používali v nemocmici a predpisovali lekári. Nik nie je zasvetený do toho, že naopak se tieto znalosti zatajujú a potláčajú. Poznám to už pred 30 rokmi vojáci - paragáni mali balíčok v ktorom boli tablety na desinfekciu pitnej vody na bázi práškového striebra. Keď som u obvodnej lekárky spomínala, že si vyrábam KS sama doma, nevedela vôbec o čom hovorím. Ani sa nečudujem, stále je v službe, keď treba na školenie, tak farmaceuti sa nepochvália, že je lacná a účinná verzia antibiotik, protivírus. a pliesńovým chorobám.Tak vlastne aj ja experimentujem,zatial iba na sebe.

Elíz

Do oči sa odporúča striebro s hustotou do 10 ppm. Takto ho užívame my, 6 - 10 ppm a neštípe nás. A cítime, že je aj účinne.

RE:Ešte k výplachom

Jedno doporučenie hovorí, že vyplachujeme 30 ml KS 2x denne do doby úplného odznenia príznakov infekcie. Ak nemoc pretrváva aplikujeme KS 4x denne. Množstvo vody s KS si zvoľ, ktoré Ti bude vyhovovať. Dokonca môžno aplikovať aj vstreknutie čistého KS na noc pomocou injekčnej striekačky. KS treba rovnako užívať aj vnútorne ráno na lačno a večer pred spaním po 30 ml, 90 sek podržať v ústach a zapiť pohárom vody. Určite treba občas a hlavne po ukončení liečby používať laktobacily, vnútorne napr. "Swiss 5" a lokálne (do pošvy) napr. Lacto vit, Gynoflor. Dôležitá je počas 3-6 mesiacov prísna protikvasinková diéta s vylúčením cukru, medu, kvasníc, bielej múky a bielej ryže a pod, ako je popísané na http://primar.sme.sk/c/4116539/zdrava-mikroflora-posvy.html. Doporučuje sa piť čaj Lapacho.

RE:výplachy

Zaujímavé a účinné výplachy pomocou vlastnej čerstvej uriny sú popísané tu: http://zdravi.doktorka.cz/okamzita-uleva-pri-kandidoze/ je tam aj sada pre okamžitú pomoc a ďalšie. To KS by sa mohlo vnútorne užívať 3 týždne až 3 mesiace. Jediná výhrada proti veľmi dlhému užívaniu KS je, " aby sa dlhodobo neuľavovalo imunitnému systému, aby nezlenivel" pretože KS je akoby druhý imunitný systém. Je to však vhodné pri chemoterapii, ožarovaní a AIDS, kedy je imunita oslabená alebo rozvrátená.

Ešte k výplachom

Ďakujem za radu, ale nenapísali ste mi, ako dlho si mám robiť výplachy pošvy KS, aby som si neuškodila? A netreba si potom kúpiť nejaké čipky s obsahom Lactobacila, aby sa ním znovu osídlila pošva? ďakujem

Výplachy

Ahoj, chcem sa spýtať, ako dlho mám úžívať koloidné striebro a ako dlho si mám robiť výplachy pošvy pri opakujúcich sa zápaloch, ktoré sa mi vždy po preliečení vrátia a takýto kolotoč trvá už dosť dlho. Neničí KS v pošve aj Lactobacil, ktorý je vlastne prospešný? dík za odpoveď.

Doporučený spôsov užívania KS

Dospelí: preventívne - až 1 lyžička denne /asi 5 ml/ nachladnutie, infekcia, chrípka - 4x denne 1 lyž./4x5 ml/ dľhodobé ochorenia - 2x denne 1 lyž. /2x5 ml/ pre zvýšnie vitality - 6 lyž. denne /až 30 ml/ Tehotné ženy a dojčiace matky radšej nie Deti : Polovicu dávky pre dospelých. Pozor pri dávkovaní u deti mladších ako 2 roky. Prečisťovanie organizmu: prvých 5 dní je doporučené užiť 5 ml denne /1 lyž.denne/ ďalších 5 dní 10 ml denne /2 lyž./ následujúcich 5 dní 15 ml denne /3 lyž./ kúru zakončíme užívaním 20 ml /4 lyž/ počas 6 dní V priebehu kúry zapíjať veľa vody, najmenej 1 l. Pre doplnenie mikroflóry užívať zakys.mlieč. produkty, alebo užívať ACYDOPHYLUS. Moje skúsenosti s KS : pomáha od nádchy /aj chronickej/,zápal zubov,ústup paradentózy, zápal mandlí/aj chronický/, zápal očí, uší... Pozor v nose a očiach štípe, nezľaknúť sa.Oči si pretieram mokrými prstami od KS, dost to páli.

Vcelku sa dá súhlasiť,

Elíz, s Tvojim doporučením hlavne pri chronických chorobách, kedy sa dlhodobo užíva menšie množstvo s nižšou koncentráciou. Pri akútnych ochoreniach sa však doporučuje krátkodobo podávať vyššie koncentrácie, vo väčšom množstve. Napr. v jednej liečiteľskej ordinácii v Heilbronne, v Nemecku pri všetkých infekčných ochoreniach používajú množstvo 150-200 ml v koncentrácii 25 ppm, niekoľko krát denne, počas viacerých dní, bez vedľajších účinkov. V určitých kritických prípadoch použili však 4 krát denne až 200 ml koncentrácie 100 ppm!, s úplným vyliečením, inak neliečiteľných zápalov a infekcií. Nižšie dávky, lyžičky, nezaberali. Pred tým si vlastní spolupracovníci otestovali tieto veľké dávky na sebe počas viacerých dní, bez akýchkoľvek negatívnych príznakov. Pri tom, ale zdôrazňujú , že užívanie je vždy individuálne. Pozri materiál "ks4.doc" str. 10, ktorý je v prílohe tohoto článku. Čo sa týka použitia na oči, som veľmi prekvapený. Preto som si na skúšku nakvapkal do každého oka 2 kvapky svojho KS 40 ppm, čo som po niekoľkých hodinách opäť zopakoval a nezaznamenal som ani najmenšie štípanie, ba ani dráždenie. Akurát sa mi zdá, že sa mi vyjasnilo beľmo. Pri aplikácii do nosa som tiež nemal žiadne pálenie. V materiáloch sa predsa uvádza, že KS je netoxické a nedráždivé, pretože pôsobí len na jednobunečné organizmy a nie na tkanivá. Práve jeho absolútna nedráždivosť sa demonštruje tým, že keď sa nakvapká či už do oka, alebo do rany je neutrálne. Jedna z hlavných aplikácií KS je práve na najrôznejšie zápaly a infekcie očí. Preto mám dojem, že problém je skôr v koloidnom striebre, ktoré používaš. Neobsahuje náhodou nejaké soli striebra? Z akej vody bolo robené?

Urcite, že ano,

zvlášť sa mi páči jeden spôsob užívania, ktorý predpisuje, medzi iným, jedna liečiteľka, vhodný aj pre deti: prvých päť dní 4 čajové lyžičky do deci vody, jeden krát denne, ďalších päť dní 8 čaj. lyžíc, tak isto ďalších päť dní 12 čaj. lyžíc ďalších 16 čaj.lyžíc a 21 prvý deň 20 čajových lyžíc. V tom by som pokračoval až do 25. dňa a potom zostal ešte niekoľko týždňov pri 10 čaj. lyžičkách. Podľa normy 1 čaj. lyžička je 5 ml. Pri každej zmysluplnej liečbe je však dôležité dať do poriadku aj stravu. Vylúčiť biely cukor a sladkosti, bielu múku, bielu ryžu a obmedziť živočíšne a rafinované tuky a tiež červené mäso. Naopak zaradiť celozrnné obilniny, strukoviny, zeleninu a ovocie, orechy, sušené ovocie. Inšpiráciu zobrať zo 4. a 5. fázy ryžovej kúry. Aký svetonázor sa skrýva za Tvojim menom Luciferka a 666? Totižto, pre duševné aj fyzické zdravia a zvládanie stresu je dosť dôležitý aj náš HODNOTOVÝ SYSTÉM.

Skúsenosti

Petreno, znovu si nás, ako mnohokrát predtým, obšťastnil reklamou na firmu Sauning. Táto stránka však nie je o reklame, ale o vymieňaní si vzájomných skúseností. Písal si v minulosti, že máš dobré skúsenosti s KS, ktorým sa liečiš Ty i celá Tvoja rodina, ale nespomínam si, že by si tu niekomu niekedy poradil pri konkrétnom probléme a dotaze zo svojich skúseností. Asi si si nevšimol predošlý komentár a prosbu o pomoc Milky. Skús porozmýšľať, poradiť sa so svojou rodinou, prípadne vo firme Sauning a poradiť jej aplikáciu KS na jej problém. Budem sa tešiť a rád sa dozviem niečo zaujímavé z Tvojich bohatých skúseností. Viktor

striebro pre 3.r syna !?!?

Dobry vecer Viktor, googlila som nieco o velmi drazdivom kasli a dostala som sa az na tieto zaujimave stranky...pravdupovediac odkedy sa mi narodil syn a ako matka som si zazila co to je, ked ma dieta alergiu na lepok, laktozu, zaroven aj bez cukrovu dietu, isla som sa zblanit. zacala som sa viac obhliadat po alternativnych moznostiach, nakolko si myslim, ze klasicke lieky jeden problem mozno vyriesia ale za to dalsie 2 organy poznacia. moj syn je casto v tomto zimnom obdobi nachylny na prechladnutia, najma nadchu ale ma casto neutichajuci dusivy a drazdivy kasel.....telicko sa mu mece v posteli, nespi poriadne a ja snim, mam vela babkinych receptov od cibuloveho sirupu, po lyzicky medu, nakolko som ako dieta trpela velmi casto chronickym dusivym kaslom aj ja...., ale to mi on nevypije a stresovat ho a nasilu mu nieco dzgat nechcem! niekedy sme vybrali aj tri sirupy po sebe a nic nezabralo...antibiotikami ho urcite pchat nechcem, nakolko im neverim...neviem, mam akoby nejaky 6ty zmysel co ma odhovara (napriklad aj vakcinu proti pneumokokom mam v ladnicke pren ho uz par mesiacov a nie som si ista ci mu ju dat alebo nie, nazorov je vela a vela roznych)!!!no a preto ma zaujalo koloidne striebro. zatial by som sa chcela informovat ci by to mohol uzivat aj on, atd ....budem vdacna ked sa viac dozviem...dakujem vopred ( lucciferko666@yahoo.com)

Ponuky

Na internete je viacero odkazov, kde ponúkajú KS alebo prístroje na jeho výrobu. Takmer všetky tieto odkazy po mesiaci-dvoch zaniknú a človek sa v prípade reklamácie nemá kam obrátiť. Je však firma, ktorá sa seriózne koloidmi zaoberá. K jej hlavným produktom patrí koloidné striebro v balení 200ml (200,-Sk) a 500ml (450,-Sk) ako aj prístroje na výrobu koloidného striebra, na sieťové alebo batériové napájanie. Je to firma Sauning, internetová stránka: www.cxc.sk/sauning/zdravie

KS

Dobry vecer, chcela by som poprosit o radu,asi dva mesiace trpim svrbenim v okoli konecnika, u lekara som zatial s tymto problemom nebola. Citam tu vela o KS a prislo mi to dost aktualne aj v mojom pripade. Nie je problem ist ku lekarovi, dokonca som objednana ku mojmu gynekologovi, ale priznam sa, radsej sa liecim sama / pokial sa da /.Gynekologovi preto, lebo som citala na nete diskusie o tejto problematike, kde lekar odporuca navstivit aj takuto ambulanciu. Budem rada za akukolvek odpoved a radu. Dakujem Milka

KS a chemoterapia

Mozem uzivat koloidne striebro ak chodim na chemoterapiu?? Dakujem za odpoved

RE:KS a chemoterapia

Určite áno. Aspoň všade v materiáloch sa udáva, že užívanie akýchkoľvek liekov nie je kontraindikácia pre užívanie koloidného striebra alebo naopak, užívanie striebra nie je žiadnou kontraindikáciou pre užívanie ľubovoľných liekov. To je teda ďalšia veľká výhoda koloidného striebra!

KS - nežiadúce účinky?

MZ Dobrý deň, trápim sa s Candidou, tak som sa rozhodla vyskúšať ryžovú kúru (som v 12 dni) a začala som užívať aj KS 20ppm 1 PL 3x denne vnútorne a večer výplachy pošvy 1 PL v 500 ml vody. Po výplachoch však cítim štípanie, a keď užijem KS vnútorne a zapijem ho vodou, cítim bolesť v žalúdku.Frown Na vašom portáli (a ani inde) som sa o podobných príznakoch nedočítala, dávka sa mi nezdá premrštená. Aký je váš názor? Vďaka za odpoveď.

KS a ryžová kúra

Ahoj Mária, keď som robil ryžovú kúru, vtedy som vždy vysadil užívanie koloidného striebra. RK sama o sebe je výborná protikvasinková diéta. Naviac RK výborne posilňuje imunitný systém, čo tiež je dôležité v boji s kvasinkovou infekciou - candidou, pretože hnedá ryža obsahuje skutočne veľmi veľké množstvo betaglukánu (prírodný polysacharid), ktorý podporuje aktivitu fagocytov a keď prídu v 3. fáze RK na tanier strukoviny, tie zase obsahujú inozitol fosfát (ale je tiež aj v obilninách), ktorý podporuje aktivitu NK buniek, taktiež imunitného systému, naviac má viaceré významné protirakovinné účinky a funguje aj ako antioxidant, ďalej znižuje cholesterol a triglyceridy v krvi a má tiež pozitívny účinok na priebeh cukrovky. Keď od 2. fázy pridávame k ryži zeleninu, tu sa dostávajú do tela stovky rôznych fytochemikálií, ktoré majú radu známych aj dosiaľ ešte neznámych mocných liečebných účinkov. Potom ryža, zelenina a strukoviny vytvárajú silný synergický efekt. To je teda ďalšie zdôvodnenie, prečo je RK častokrát až zázračne účinná. Dávka KS nie je zrejme u Teba premrštená (ale všeobecne, pri akýchkoľvek negatívnych reakciách je dobré dávku KS podstatne znížiť a až potom postupne zvyšovať), no odložil by som si to až po RK, (pretože pri RK je telo veľmi citlivé a neznáša rôzne doplňujúce kúry) keď to bude ešte potrebné, a zaradil by som potom ešte nejaké laktobacily, ako "Swiss 5" a "lactobacillus reuteri Protectis" od BioGaia. Teraz by som skôr doporučil opakované výplachy pošvy vlastnou čerstvou urinou, čo je pre telo fyziologické, alebo neskôr odparenou na 1/4 a vkladanie tampónov namočených v tejto urine. Viď MUDr. V. Partyková, Urinoterapie a nemoci. Vyd. Impuls 2002. Takže držíme palce v RK a veríme, že pri dostatku disciplíny pomôže.

MZ Vďaka ze rýchlu

MZ Vďaka ze rýchlu odpoveď, povzbudilo ma to

ks

zdravim.chcem sa spytat,ci nemate niekto na predaj koloidne striebro?

RE:ks

ahoj mirec, skús napísať na: viktor.kisan@gmail.com, možno by sa niečo aj našlo.

Nič nie je čierne ani biele

Myslím, že Lubo nemá celkom pravdu. Definícia koloidného striebra v článku je z praktického hľadiska správna. Skutočné koloidné striebro zatiaľ vždy obsahuje ionty striebra a aj metalické častice (možno len s výnimkou KS robeného z práškového striebra, kde sú zase častice príliš veľké, aby malo liečebné účinky). Aj generátory KS založené na elektrolýze produkujú metalické striebro, asi 15%, ktoré vzniká zrážkou iontov pri výrobe a zase, údajne, najlepšie koloidné striebro "Messosilver", ktorého technológiu výroby americká firma tají, obsahuje tiež asi minimálne 25% iontového striebra. Toto všetko sa dočítate na ich stránke www.purestcolloids.com/mesosilver.htm, ktorej produkt nová slovenská firma www.koloidne striebro.sk ponúka, k čomu jej držím palce. Nikde sa tu však nespomína, že zreagovaný chlorid strieborný by sa usadzoval v pokožke, ale že je vylučovaný bezozbytku ľadvinami. Taktiež, prevažne zastúpené, iontové častice nájdu uplatnenie pri kloktaní, kde máme často problém s, proti antibiotikám, rezistentnými streptokokmi a stafylokokmi, s ktorými sa KS behom 3 týždňov dokáže vysporiadať. Predošlý komentár tak považujem len za reklamu tejto novej firmy.

Nie je "koloid" ako koloid

Neda mi to, ale musim reagovat na zakladny clanok. Hned na zaciatku je veta, ze "Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej deionizovanej vode (bez elektrických nábojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa vzájomne odpudzujú a sú v sústavnom pohybe." Toto jednoducho nie je pravda. Staci si spomenut na fyziku a chemiu. Koloid je koloid a ion je ion - su to dva rozdielne a nezamenitelne stavy. Koloid nema ziadny elektricky naboj a kedze striebro je uslachtily kov, tak iba velmi tazko reaguje s inymi latkami. Na rozdiel od toho, ion ma elektricky naboj a ako taky velmi rychlo reaguje s inymi opacne polarizovanymi ionmi. Konkretne ion striebra velmi rychlo reaguje s chlorom pritomnym v zaludocnej kyseline a vytvara dalej nerozpustny a nepouzitelny chlorid strieborny. Inak povedane, ionove striebro je prakticky neucinne v porovnani so skutocnym koloidnym striebrom. Navyse, pri vysokych koncentraciach moze byt ionove striebro aj nebezpecne, pretoze chlorid strieborny sa zacne ukladat v kozi. Najhorsie na tom je, ze vacsina produktov na trhu je typu ionoveho striebra. A tak isto vsetky generatory "koloidneho striebra" v skutocnosti generuju ionove striebro - to je dane technickym riesenim. Generatory su totiz zalozene na elektrolyze, a elektrolyza bude vzdy produkovat iba iony ale nikdy koloidy. Fyziku neklames. Odporucam precitat si napr. www.koloidnestriebro.sk - konecne je niekde poriadne vysvetlene, o co vlastne ide.

RE:Mykóza

Milá Bogarik, čakal som, že sa ozve nejaká žena. Kvasinkové infekcie sú veľkou hrozbou v budúcnosti! V Tvojom prípade by sa malo koloidné striebro užívať ako vnútorne, tak aj výplachy ženských orgánov. Vnútorne 3 krát denne pol hod. pred jedlom jednu PL (polievkovú lyžicu), nechať asi 2 min v ústach, potom prehltnúť a zapiť pohárom vody. Výplachy 2 krát denne, ráno a večer 0,2 až 05 litra vlažnej vody, do ktorej sme pridali 1 PL KS. To že sa Ti to opakuje môže byť spôsobené že máš v strave cukor, sladkosti, ale aj med. Taktiež aj biela múka a biela ryža nie sú ideálne, z čoho všetkého dobre prosperujú pliesne a kvasinky. Treba dať pozor aj na skrytý obsah týchto vecí v potrave. Treba teda držať zároveň protipliesňovú diétu, najlepšie podľa knihy od autorky Helen Gustafsonovej, "CANDIDA základní kniha a kuchařka", vyd. Pragma. Veľmi účinné by bolo držať napr. Breussovu šťavovú kúru, kde cvikla má antikvasinkové vlastnosti, ale aj Ryžová kúra je spoľahlivá protikvasinková diéta.

www.imuna.sk/infúzne roztoky

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA Zloženie lieku Liečivo: Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu) Farmakoterapeutická skupina Varium Charakteristika Základný riediaci roztok na prípravu injekčne podávaných liekov a roztokov, na umývanie a výplach telesných tekutín. Distribuuje sa voľne vo všetkých kompartmentoch. Indikácie Na prípravu infúznych zmesí, na prípravu infúznych roztokov z elektrolytických koncentrátov, na riedenie liečivých látok. Kontraindikácie Voda na injekciu nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok. V prípadoch hyperhydratácie je nutná zvýšená opatrnosť aj pri irigácii do telesných dutín a dutých orgánov („otrava voľnou vodou“). Nežiaduce účinky Intravaskulárna osmotická hemolýza pri intravenóznom podaní hypoosmolárneho roztoku, všeobecné nežiaduce účinky platné pri neadekvátne vedenej infúznej liečbe - hyperhydratácie, poruchy iónovej rovnováhy („otrava voľnou vodou“), edémy, kardiopulmonálna dekompenzácia. Dávkovanie Celkom individuálne. Pri príprave roztokov pre i. v. aplikáciu by sa mala výsledná koncentrácia približovať osmolarite plazmy. Spôsob podávania Intravenóznou infúziou, rôzny. Upozornenie Pri aplikácii dodržte tieto zásady: 1.Pred použitím odstránte poistku. 2.Povrch zátky dezinfikujte. Balenie 400 ml, 500 ml v sklenených fľašiach Uchovávanie Pri teplote +15 °C až +25 °C, na suchom mieste. Použiteľnosť 3 roky (sklenené fľaše)

AQUA PRO INJECTIONE

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA

Zloženie lieku
Liečivo:
Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)
Farmakoterapeutická skupina
    Varium
Charakteristika
    Základný riediaci roztok na prípravu injekčne podávaných liekov a roztokov, na umývanie a výplach telesných tekutín. Distribuuje sa voľne vo všetkých kompartmentoch.
Indikácie
    Na prípravu infúznych zmesí, na prípravu infúznych roztokov z elektrolytických koncentrátov, na riedenie liečivých látok.
Kontraindikácie
    Voda na injekciu nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok. V prípadoch hyperhydratácie je nutná zvýšená opatrnosť aj pri irigácii do telesných dutín a dutých orgánov („otrava voľnou vodou“).
Nežiaduce účinky
    Intravaskulárna osmotická hemolýza pri intravenóznom podaní hypoosmolárneho roztoku, všeobecné nežiaduce účinky platné pri neadekvátne vedenej infúznej liečbe - hyperhydratácie, poruchy iónovej rovnováhy („otrava voľnou vodou“), edémy, kardiopulmonálna dekompenzácia.
Dávkovanie
    Celkom individuálne. Pri príprave roztokov pre i. v. aplikáciu by sa mala výsledná koncentrácia približovať osmolarite plazmy.
Spôsob podávania
    Intravenóznou infúziou, rôzny.
Upozornenie
    Pri aplikácii dodržte tieto zásady:
1.Pred použitím odstránte poistku.
2.Povrch zátky dezinfikujte.
Balenie
    400 ml, 500 ml v sklenených fľašiach
Uchovávanie
    Pri teplote +15 °C až +25 °C, na suchom mieste.
Použiteľnosť
    3 roky (sklenené fľaše)

destilovaná voda

Keď chceš kvalitné KS treba použiť iba vodu pro injektione z lekárne. Já si to nechám objednať v lekárni - 1/2 l flašu ako na infúziu /pozor, nezameniť s infúznou vodou!!/ Vyrábali to v Imune Šar. Michalanoch, ale prý tam je chaos, prebieha skrytá privatizácia, takže momentálne nedodávajú. Pollitrová flaša stála 27 Sk, dovozová stojí okolo 40 Sk. Záleží na ochote pracovníkov v lekárni,jestli to zabezpečia a predajú. Mojím generátorom KS som vyskúšala elektródy 99,99% Ag aj náhradné menej kvalitné 99,9%, obidve vyrábajú priezračný roztok KS očima na nerozoznanie. Iná voda, tobôž do akumulátorov apd sa nedoporúča, záleží na čistote a predovšetkým čo najmenšej vodivosti pod 1 uS. Všetko o KS si prečítaj na craftcom.net ďalej na zdravie/ikona aloe vera/,´tam je všetko čo súvisí s výrobou a použitím koloidného striebra. Vodu si vyrábam v 3 dcl pohári od tatárky a uložím do černej ponožky a do skrine. Alespoń tak vidím, jestli mi roztok žltne. Ale zatiaľ som ho behom mesiaca použila, takže som nič nezistila.

re

super, vdaka za info. skusim teda este raz v nejakej lekarni... inak na tej bandaske, co som kupil z drogerky pise, ze ide o destilovanu vodu, nic ine tam nie je napisane. tak neviem, myslis, ze je to este nejak upravovana voda, nevhodna na pripravu koloidu?

K destilovanej vode :

Oprava k predošlému článku - voda do chladičov /nie do akumulátorov/.              Ako som zistila z netu destilované vody sú :- technické, zabraňujú usadeninám na zariadeniach, nie je dôležitá super čistota mikrobakteriálna, mikročástic zo vzduchu atd. - z lekarní -  purifikata - väčšie lekárne majú vlastný destilačný prístroj pre svoju potrebu na riedenie roztokov a liečiv.Bakteriálna čistota je zaručena, ale vodivost je vyššia ako u super čisté destilky pro injektione / po novom ad injektabília/.Tato  má najvyššiu čistotu a najnižšiu vodivost /udávajú ju pod 1 uS/, ktorá je dostupná pre spotrebiteľa a výrobcu KS. Problém je, že od jan. 2008 je viazaný výdaj tejto destilky na recept, v ČR je normálne volnopredajná. Ďalšia destil. voda v lekarni je ako fyziologický roztok - voda nasýtená minerálmi nezbytnými pre funkciu tela. Pre výrobu KS naprosto nevhodná!!  Nabudúce vyskúšam výrobu z lekárne - purifikata a uvidím, ako sa bude roztok vyvíjať, či bude číry.

destilovana voda

Kedze som nedavno objednal generator koloidneho striebra tak som sa zacal zaujimat o destilovanu vodu. Pytal som sa v kazdej lekarni na "pro injektione/ad injektabilia" destilovanu vodu ale vzdy to skoncilo u toho ze je to infuzna voda a nie je na lekarsky predpis.(ale mala oznacenie pro injektione) Chcem sa teda opytat ci neviete nahodou kod tej spravnej destilovanej vody alebo ci neviete povedat konkretnu lekaren kde by vedeli tuto vodu zadovazit.

destilovana voda

Ahojte, bol som v troch lekarnach, chcel som kupit destilovanu vodu, no v kazdej mi povedali, ze nieco take nepredavaju, ze mam skusit drogeriu. Tak som naklusal do najblizsej drogerky a kupil tam 5 litrove balenie, na ktorom je napisane, ze je urcene pre zehlicky, odparovace, baterie do aut, chladice, laboratoria. Myslite, ze mozem na vyrobu koloidneho striebra pouzit takuto destilovanu vodu? Vsimol som si, ze kvalite vody sa priklada velky vyznam, tak radsej sa pytam... Vdaka za odpoved!

RE: ???

tak prepáč, ak som sa Ťa tým dealerstvom dotkol. Myslíš to asi dobre, a chceš pomôcť aj iným, ja to v podstate tiež nemyslím zle. V rodine a okruhu známych predávam KS za niekoľkokrát nižšie ceny ako je na trhu, napr: 500 ml 15 ppm za 185,- SK a 40 ppm za 410,- SK. Aj tak si myslím že je to ešte pre mnohých drahé. Pred tým som mal asi dvojnásobné ceny a KS odo mňa bral aj jeden lekár pre svojich pacientov, dokonca aj koncentráciu 60 ppm, no nakoniec sa ukázalo, že to je pri potrebe dlhodobejšieho liečenia cenove neúnosné a nepredajné. Už to aj ten lekár žiaľ, prestal úplne používať. K odsúvaniu kúpy prístrojov, ako uvádzaš, môžem povedať, že tu na stránke som to nie raz doporučoval a doporučujem, ale zároveň na základe skúsenosti sú objektívne dôvody brániace kúpe a podporujúce nižšiu cenu KS asi tieto: a/ pre mnohých ľudí, ako sa často vyjadrujú, je kúpa prístroja nákladná a nemôžu si ju dovoliť. b/ mnohí chcú KS najprv odskúšať či a ako zaberá. c/ nie každý je šikovný a netrúfa si na výrobu, aj čaj sa mu pripáli. Výroba KS vskutku vyžaduje určitú kuchársku zručnosť, cit a prísť na niekoľko fínt. Napr. môj brat si tiež kúpil prístroj, doteraz ho ani raz nepoužil. Jeden známy teplom zdeformoval púzdro prístroja na šporáku, keď vyrábal KS za súčasného mierneho varenia destilovanej vody. Zle si prečítal návod. Pozrel som si opäť aj stránku fy. Sauning, už je to oveľa lepšie s informovanosťou, dokonca už predávajú aj náhradné elektródy, čo pred tým odmietali, len ešte neudávajú cenu elektród, oproti českým firmám. A rozoberať cenovú výhodnosť prístrojov bez posudzovania kvality vyrobeného striebra je dosť ťažké. Na to si môže trúfnuť len pracovisko vybavené potrebnými nákladnými prístrojmi. Takže ja som spoliehal pri kúpe na ten prístroj, ktorý vyliečil neliečiteľnú boreliózu. Pred tým totiž nepomohla ani dlhoročná lekárska medikamentózna liečba, ani iné alternatívne prostriedky, vrátane rôznych diét. Ale o tom som písal v prvých komentároch. Takže rešpektujem a vážim si Tvoje dobré skúsenosti.

Skúsenosti

Veľmi ma zaujali články o KS a chcela by som ho vyskúšať.Takisto ma zaujali Vaše príspevky, pretože mám rovnaký názor na prehnané ceny, či už KS ako aj prístrojov. Prednedávnom som absolvovala očistnú hladovku, čo mi v mnohých smeroch veľmi pomohlo, a teraz by som chcela posilniť resp. udržať imunit. systém v dobrom stave. Mohli by ste mi predať 1 balenie KS napr. 300 ml a zároveň poradiť koncentráciu pre mňa vhodnú, keďže ide skôr o prevenciu prípadne odstránenie menších ťažkostí chronického rázu? Ďakujem za odpoveď.

Ahoj Lesanka

myslím, že si sa správne rozhodla. Ja mám v poslednej dobe veľmi dobrú skúsenosť s kombináciou "Liečenie pitím vody" a koloidného striebra. Ráno na lačno vypijem 1,5 litra čistej vody, do ktorej som si pridal asi 1/2 dcl KS 40ppm. Prišiel som na to tak, že som dostal nejakú črevnú chrípku, spojenú s hnačkou, kedy ma asi 3 dni nepríjemne bolela aj hlava. Po pridaní KS k tejto kúre som bol na druhý deň v poriadku. (Dal som si aj klistír s KS). Táto voda sa dostane do čriev, ktoré obmýva a krásne zbaví všetkých patogénov. Naviac, samotné liečenie pitím vody vrele odporúčam každému, kto má problémy so zápchou. Bude príjemne prekvapený.

???

Tak za prvé: nie som dealer žiadnej firmy a už vôbec nechcem robiť komukoľvek reklamu. Dôvod, prečo som písal predchádzajúce príspevky, je ten, že ty zhadzuješ akúkoľvek snahu hociakej firmy niečo pre ľudí robiť. Ak dokážeš vyrobiť kvalitné koloidné striebro a predávať ho za "výrobnú" cenu, potom ho budem od teba kupovať. To dá rozum. Zatiaľ sú to z tvojej strany len nepodložené útoky na kohokoľvek, kto chce v tejto oblasti čosi robiť. A prečo som spomenul túto firmu? Pretože mám s ňou veľmi dobré skúsenosti. Za druhé: Neustále poukazuješ na cenovú náročnosť dlhodobej liečby KS. Ale akosi nenápadne odsúvaš do úzadia možnosť zakúpenia prístroja na výrobu koloidu. Na trhu je už dosť výrobcov, je z čoho vyberať. (NEROBÍM NIKOMU REKLAMU) Prečo teda nerozoberáš cenovú výhodnosť takýchto prístrojov? Veď dlhodobá liečba s vlastnoručne vyrobeným koloidom je veľmi lacná. A aj ich návratnosť je mimoriadne vysoká, už aj s ohľadom na ceny koloidného striebra na trhu.

Nie si náhodou dealer

menovanej firmy alebo nejak až príliš na nej zainteresovaný? Ja nehovorím o relatívnych cenách, ale o absolútnych, celkových a tie sú vyšroubované 5 x vyššie ako by zodpovedalo rozumným kritériám, ako pre výrobcu, tak aj pre zákazníkov. Toto platí všeobecne o farmaceutických výrobcoch, teda o bielej mafii, a výrobcovia KS radi prevzali jej zaužívané astronomické ceny na lieky a potravinové doplnky, len s tým rozdielom, že nemali žiadne náklady s vývojom KS, ktoré je už objavené a nikým nepatentovateľné. Keď nejaký obchodník dá vysokú cenu na citróny alebo tekvice hokaido, ostatní predajcovia sa ticho a radi k nemu pridajú, veď tým dobre sami zarobia a Slováci to zaplatia a málokto sa ozve. A keď nejaká firma vidí aké sú celkove vysoké ceny za koloidné striebro a aké sú skutočné mizivé náklady na jeho výrobu, je to pre ňu určite lákavé. Všeobecne sme totiž my ľudia chamtiví. Takže nemám nič proti Tvojej firme, kvitujem to, že robí aj prístroj na výrobu KS, i keď neviem akej kvality. Veľmi neradi mi totiž poskytovali i najzákladnejšie informácie o prístroji. Nepáčia sa mi len vysoké, výrobne neodôvodnené ceny KS, pretože potom je v skutočnosti nereálne, aby sa aj nadpriemerne situovaný človek s ním vôbec mohol dlhodobejšie liečiť. Nakoniec to spätne pocítia aj výrobcovia KS. Viem o čom hovorím! Ale je celkom možné, že vysoké ceny za slabé (10 ppm) KS vyhovuje paradoxne aj farmaceutickým firmám, lebo tým sa samo diskredituje. A možno samy sú iniciátormi takejto politiky. Takže, ako v minulosti tu už aj iní čitatelia písali, tieto stránky nie sú určené na reklamu, ktorú tu opakovane nenápadne zanášaš, ale na vymieňanie si skúseností a rád ohľadom zdravej stravy a spôsobu života.

ceny...

S názorom na výrobné a predajné ceny súhlasím. Ktorýkoľvek parfém stojí pár korún, ešte menej ako tá fľaška, v ktorej sa nachádza. Tvrdenie, že si človek kupuje značku, pri takom množstve "značiek" v jednom regáli vôbec neobstojí. Myslím si, že vyhodiť 600 a viac Sk za častokrát menej ako 50 ml akéhosi parfému, o ktorom sa ani nevie, kde bol vyrobený, je v porovnaní s cenou koloidného striebra na trhu väčšia zhovadilosť. Kto potrebuje užívať väčšie množstvo koloidného striebra a s iným ppm určite si zadováži prístroj na jeho výrobu. Potom bude cena koloidu ozaj na úrovni výrobnej ceny... Ešte jedna otázka: prečo zhadzuješ firmu Sauning? Ja mám s nimi tie najlepšie skúsenosti. Majú skutočne najnižšie ceny Koloidného striebra na slovenskom trhu. Ak sa ti zdajú ceny v zahraničí nižšie, ráč si pripočítať poštovné zo zahraničia min. 245,- Sk. Píšeš, že si spokojný so svojim prístrojom. Si výrobca takýchto prístrojov? Aká je jeho cena? Máš niekde ponuku?

Nerobme reklamu

firmám, ktoré si to nezaslúžia. Aj ja som spokojný so svojim prístrojom. Prečo sa potom zastávaš ich vysokých cien KS, keďže vieme, že pri ich výrobe striebra je najvyššia položka sklenená fľaška. Tá cena by bola OK, keby to bola koncentrácia aspoň 40 ppm a nie 10ppm, čo je expresne hotové, a ako udávajú mnohé praktické pramene vcelku neúčinné! Ak by si si s tým chcel vyliečiť nejakú vážnejšiu chorobu, musel by si toho využívať hektolitre.

ceny

S prístrojom zakúpeným u www.cxc.sk/sauning/zdravie som veľmi spokojný, a keď som nedávno pozeral ich stránku, tak aj ceny koloidného striebra sú prijateľné a najnižšie v ponukách (200,- za 200ml, 450,- za 500ml) Áno, kto má už prístroj doma, tak tie ceny sa zdajú vysoké, ale je to jediný výrobca na Slovensku, ktorý to vyrába oficiálne. Všetci ostatní len pokútne doma, bez zodpovednosti.

kupa KS

ja som si ho na svoje kozne problemy zohnal na www.koloidne-striebro.wz.cz asi pred tyzdnom,a pozorujem zlepsenie. Vrelo odporucam.

Ano, len ceny

všeobecne považujem za 4 až 5 krát prehnané (tu tiež 330,- SK za 300 ml 10ppm!), než by si žiadali skutočné náklady na výrobu a veľmi slušný zisk. I keď sa jedná o striebro, je to zlatá baňa.

Kúpa KS

myslím že boli na tejto stránke už uverejnené viac krát adresy, kde možno zohnať KS (o jeho kvalite sa neviem vyjadriť ale jeho cena je väčšinou veľmi prehnaná) alebo si zadovážiť prístroj na jeho výrobu. Farmaceutické firmy a tým aj lekárne to berú ako nežiadúcu konkurenciu a snažia sa tu robiť najrôznejšie problémy. Sám si ho robím z kvalitnej destilovanej vody za pomoci nemeckého generátora. Ak sa mi ozvete mailom na adresu viktor.kisan@gmail.com môžeme sa dohodnúť na ďalšom postupe.