Skip to Content

Školenie pre záujemcov o humánnu výživu

Pre záujemcov o humánnu výživu je určený nový kurz prof. Dušana Zachara vo Zvolene. Môžu sa ho zúčastniť laici, klienti, ale aj zdravotní pracovníci. Rozsah kurzu bude 64 (8 x 8) hodín. Školenie pomôže zvýšiť teoretickú úroveň jeho účastníkov. Pomôže zlepšiť výsledky zdravotno-liečebnej starostlivosti o ľudí s rôznymi poruchami, s ktorými si nevedia dať po dlhé roky rady a ktoré znižujú kvalitu života alebo ho obmedzujú. Účastníci získajú diplom poradcu pre preventívno-liečebnú starostlivosť. Prvé školenie započne v sobotu 14. októbra 2006. Viac informácií na tel.: 0915 276 650