Skip to Content

Mikroskopické snímkovanie krvi na tmavom pozadí

Úlohou výživy je prijímať živiny v potrave. Tie sa v tráviacom trakte štiepia na jednoduché látky a z neho sa vstrebávajú do krvného obehu. Z krvného obehu sa vstrebávajú do buniek, kde sa živiny využívajú na stavby štruktúr, tvorbu energie a iné. Mikroskopovaním živej kvapky krvi možno vyčítať životne dôležité zmeny v krvi a celom ľudskom organizme, najmä vtedy, keď sa krvný obraz skúma vo vzťahu k výžive. Preto sa snímkovanie krvných zložiek stáva štandardnou metódou hodnotenia vplyvu výživy na zdravie človeka. Je vhodné, keď sa súčasne porovnajú zistené údaje so štandardnými hematologickými údajmi.

Ako príklad uvádzam snímky panej, ktorá mala vážne zdravotné problémy, bola nevládna a mala veľmi pesimistickú diagnózu. Snímky boli uskutočnené v októbri 2007. Na základe jej požiadania bol pre ňu vypracovaný Program výživy, ktorý sa snažila plniť a v apríli roku 2008 (po 6 mesiacoch) prišla na kontrolu plná energie a optimizmu.

Pre porovnanie uvádzam aj snímky z opakovaného, z druhého rozboru kvapky krvi. Obraz bol diametrálne odlišný a nepotrebuje žiaden komentár. Prvé snímky sú statické, deštrukčné, odrážajúce vysoký stupeň ohrozenia života, druhé sú dynamické, odrážajúce výrazne zlepšený zdravotný stav. Pani si tak aj po príchode domov mohla cez elektronický nosič, na ktorý sme jej snímky nahrali, pozrieť, ako sa jej stav zlepšil a aký veľmi užitočný kus práce na svojom zdraví urobila. Veľmi nás teší, že sme boli pri tom.

 

Dušan Zachar