Skip to Content

Nový študijný program Academie Vitae

Otvára študijný program akreditovaný Ministerstvom školstva SR

 

VÝŽIVA ČLOVEKA, HUMÁNNA VÝŽIVA, TROFOLÓGIA

 

Hlavné témy kurzu:

 

1.      Teoretické zákonitosti vo výžive

2.      Živiny a najvýznamnejšie aktívne látky

3.      Potraviny ako zdroj živín a energie

4.      Liečivé rastliny a výživové doplnky

 

Gestorom a lektorom kurzu je prof. Ing. Dušan Zachar DrSc.

Bližšie informácie ako aj prihlášku nájdete v priloženom súbore.