Skip to Content

POZOR, NOVÝ KURZ ZAČÍNA 25.4.2009, prihlásiť sa môžete už teraz.

 
ACADEMIA VITAE

otvára v poradí už 4. kurz úspešného študijného programu akreditovaného Ministerstvom školstva SR

VÝŽIVA ČLOVEKA, HUMÁNNA VÝŽIVA, TROFOLÓGIA

Hlavné témy kurzu:

1. Teoretické zákonitosti vo výžive
2. Živiny a najvýznamnejšie aktívne látky
3. Potraviny ako zdroj živín a energie
4. Liečivé rastliny a výživové doplnky

Profil absolventa:

Náuka o výžive je samostatný vedný odbor, ktorý je zameraný na uchovanie, obnovu a zlepšenie funkcií organizmu výživou, a to od počatia až do vysokého veku. V kurze získajú jeho frekventanti základné poznatky o tom, ako môžu tieto ciele dosiahnuť. Obsahovo sa získajú informácie, potrebné pre zvládnutie zložitejších a konkrétnych úloh výživy. Ide o náročnú látku, ktorú je potrebné zvládnuť bez ohľadu na pôvodné odborné zameranie účastníkov kurzu z hľadiska výživárskeho, trofologického. Profil absolventa možno charakterizovať ako výživár, trofológ, ktorý sa môže uplatniť v mnohých, už existujúcich, ustálených, tradične profilovaných odboroch.

Študijná literatúra: Výživa človeka I. (v cene kurzu) s venovaním od profesora Dušana Zachara
Gestor a lektor: prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc.

Termíny: 

Začiatok kurzu: 25. apríla 2009 o 9:00 h.
- ostatné termíny sa upresnia
Záverečné skúšky a odovzdávanie certifikátov: upresní sa

Miesto konania: EMPIRE SYSTEMS, s.r.o. oddelenie Academia Vitae, Študentská 32, Zvolen
Termíny: spolu 32 hodín (soboty)
Cena kurzu: 133 EUR 

Každý úspešný absolvent získa certifikát s celoštátnou platnosťou akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Kontakty:

EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
oddelenie ACADEMIA VITAE
Študentská 32
960 01 Zvolen

Tel.: 045 / 5376 599 (od 7:30 - 15:30)

E-mail: \n bohusova@e-ducation.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. (Prihlášky môžete zasielať aj e-mailom: prosíme uviesť meno, adresu a telefonický kontakt)