Skip to Content

Európsky zákon o zákaze predaja všetkých rastlinných liečiv v apríli 2011!

Všetky rastlinné lieky, ktoré sú na trhu, budú musieť byť okrem žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh doplnené o dokumenty, ktorými sa preukazuje ich kvalita, bezpečnosť a účinnosť. Nie každý výrobca bude vedieť preukázať účinnosť alebo bezpečnosť.

smernica: linka
komentare: linka1, linka2, atd