Skip to Content

Vo Zvolene sa bude 10. mája konať odborný seminár "Stratégia života"

Národné lesnícke centrum
Technická univerzita vo Zvolene

si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

„Stratégia života"

pri príležitosti životného jubilea 80. rokov
prof. Ing. Dušana Zachara, DrSc.,

ktorý sa uskutoční dňa 10. 5. 2006
v aule Technickej univerzity vo Zvolene,
T. G. Masaryka 24, Zvolen

 

Program seminára:

9:00 – 9:15   Slávnostné otvorenie – kultúrny program
9:15 – 9:30   Úvodný príhovor
(Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.)
9:30 – 10:30   Stratégia života
(Prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc.)
10:30 – 11:00   Prestávka
11:00 – 11:15   Od zalesňovania nelesných a spustnutých pôd k tvorbe krajiny
(Ing. Ján Lipták, CSc.)
11:15 – 11:30   Od meliorácií k funkčne integrovanému lesnému hospodárstvu
(Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc.)
11:30 – 11:45   Od základov ekológie lesa k ekologickej stabilite krajiny
(Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.)
11:45 – 13:00   Vystúpenia hostí

 

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

foto z posedenia

pridal som nejake fotky z posedenia do galérie.