Skip to Content

Informácie o výžive na internete

Približne 93 miliónov ľudí vyhľadáva na internete informácie, ktoré sú spojené so zdravím a zdravou výživou. Zistilo sa, že je to tretia najpopulárnejšia on-line aktivita a vyhľadávania zamerané na diéty alebo výživu tvoria 44% z tohto celkového počtu. Na internete sa nachádza veľa stránok zaoberajúcich sa informáciami z oblasti výživy, ale ako môžete vedieť aká je ich kvalita a vierohodnosť?

Oddelenie výživy na Univerzite v Severnej Karolíne testovalo 500 web stránok aby overilo presnosť a pravdivosť ich obsahu. Použité boli dva postupy. Prvý bol všeobecné vyhľadávanie informácií o výžive s použitím najpopulárnejších webových vyhľadávačov - Google, Lycos a Alta Vista. Druhý bol špecifickejší, overoval 40 náhodne vybratých stránok z webového portálu US Department of Health and Human Services.

Výsledok ukázal, že aj keď výsledky získané prvým postupom - všeobecným vyhľadávaním - boli graficky na vyššej úrovni, informácie o výžive v nich boli menej presné alebo vedecky nepodložené. Vo všeobecnosti sa ukázalo, že stránky s koncovkou ".gov" a ".org" poskytovali hodnotnejší informačný obsah ako komerčné ".com" stránky.