Skip to Content

Okara

Keď sa namočené sójové bôby rozomelú na kašu dajú sa do kotla s vriacou vodou, privedú sa do varu a varia sa na slabom plameni 10 až 15 minút (tu je v skratke spomenutá tradičná príprava sójového mlieka). Potom obsah kotla prelejeme do pevného, hrubo tkaného ľanového vreca, ktoré je položené na latkovom rošte nad sudom. Otvor vreca zaviažeme a vrece lisujeme. Japonskí roľníci k tomu používajú ťažký mlynský kameň, ktorý položia na vrece; vo výrobniach tofu lisujú vrece buď za pomoci pákového zariadenia alebo v modernom hydraulickom lise alebo v odstredivke. V každom prípade sa tekuté sójové mlieko prefiltruje cez plátno vrecka, zatiaľ čo nerozpustné pevné zložky - nazývané okara - zostanú vo vreci. Sójové mlieko sa ďalej spracováva na tofu; okara sa používa na špeciálne účely.

vitamín P

Názov

bioflavonoidový komplex

Popis a funkcia

Pomenovanie skupiny bioflavonoidov rozpustných vo vode. V rastlinách doprevádzajú vitamín C a sním majú väčší účinok než každý z vitamínov samostatne. Túto činnosť vitamínov sa snažili výrobcovia vitamínových doplnkov využiť vo forme tzv. citrusovej soli obsahujúcej bioflavonoidy hesperín a rutín.

vitamín C

Názov

kyselina askorbová, askorbát

Popis a funkcia

Je známy už od r. 1742 ako ochranný prostriedok proti skorbutu. Objavený bol až r. 1926 v paprike a r. 1928 v citrónovej šťave. Chemická štruktúra je odvodená zo štruktúry D-glukózy, v ktorej tento vitamín vzniká v rastlinných organizmoch.

nie je

Sójové mlieko

Prednáška "Stratégia života"

Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na prednáške prof. Zachara "Stratégia života", ktorá sa konala 10. mája vo Zvolene, prinášame súbor s prednáškovými slajdmi určený pre MS PowerPoint alebo OpenOffice Impress.

Recenzia: Dušan Zachar, Výživa človeka I.

Dušan Zachar, Výživa človeka I. Všeobecná časť. TU Zvolen, 2006, 266 strán.

Prvá monografia zo série prác o výžive človeka obsahuje teoretické základy náuky o výžive: trofológia. Autor ju chápe ako nový vedný odbor, ktorý by sa mal vyučovať na všetkých typoch škôl, no poznatky o výžive človeka by mali byť šírené aj v mimoškolských formách vzdelávania, pretože správna výživa je základom zdravia človeka, harmónie života, vitality a vysokého veku.

Recenzia: Dušan Zachar, Humánna výživa II.

Dušan Zachar, Humánna výživa II. Živiny, TU Zvolen, 2004, 218 strán.

Ide o druhý zväzok série prác o výžive človeka. Je zameraný na informácie o živinách, pričom hlavná pozornosť je venovaná esenciálnym živinám.

V prvom zväzku bola uvedená stručná informácia o dvoch skupinách regulačných látok: enzýmoch a hormónoch. Tieto sa tvoria v ľudskom organizme, no niektoré z nich sa vyskytujú aj v potravinách. V každom prípade ich vznik a pôsobenie je závislé od stravy, ktorú konzumujeme.

Recenzia: Dušan Zachar, Humánna výživa I.

Dušan Zachar, Humánna výživa I. Všeobecná časť, TU Zvolen, 2003,194 strán. Skriptá pre študijné odbory Aplikovaná ekológia a Environmentalistika.

O výživu človeka je vždy väčší záujem. Preto som vypracoval pre študentov vysokých škôl učebné texty z nového vedného odboru Trofológia, náuka o výžive. Texty boli využívané najprv v rámci najprv v rámci štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzite vo Zvolene a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

Informácie o výžive na internete

Približne 93 miliónov ľudí vyhľadáva na internete informácie, ktoré sú spojené so zdravím a zdravou výživou. Zistilo sa, že je to tretia najpopulárnejšia on-line aktivita a vyhľadávania zamerané na diéty alebo výživu tvoria 44% z tohto celkového počtu. Na internete sa nachádza veľa stránok zaoberajúcich sa informáciami z oblasti výživy, ale ako môžete vedieť aká je ich kvalita a vierohodnosť?

Vo Zvolene sa bude 10. mája konať odborný seminár "Stratégia života"

Národné lesnícke centrum
Technická univerzita vo Zvolene

si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár

„Stratégia života"

Syndikovať obsah